UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA BOROVIĆ1x1
47B
MILENKO MOSUROVIĆ2x1
47B