Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. koristi graf kao strukturu podataka 2. graf predstavlja crtežom, matricom incidencidencije, matricom susjedstva ili listom susjedstva, 3. realan problem interpretira kao problem nad grafovima, 4. primjenjuje poznata tvrđenja za ispitivanje planarnosti, hromatskog broja i hromatske klase grafa, 5. primjenjuje aparat teorije grafova za algoritamsko rješavanje programerskih problema, 6. primjenjuje tvrđenja teorije grafova u dokazima korektnosti algoritama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR PLAMENAC1x1
23B+12S+25P
ŽANA KOVIJANIĆ-VUKIĆEVIĆ3x1
22B+12S+25P

Rezultati praktičnog kolokvijuma, 23.09.

Резултати испита рађеног 23. 09.

Termin praktičnog kolokvijuma

Prijava za popravni praktični kolokvijum

Preliminarni rezultati

Praktični kolokvijum - termin, grupe

Primjer predstavljanja grafova

Поништавање поена у септембарском року