MATEMATIČKO MODELIRANJE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR JAĆIMOVIĆ3x1
1S
1x1
1S

Nastava uživo

Organizacija nastave

Plan rada na projektima, ZOOM sastanak, itd.

Коначни резултати

Termini kolokvijuma (gradivo vježbi)