Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Precizno definiše slučajni proces. 2. Formuliše i prokomentariše Kolmogorovljevu teoremu o egzistenciji procesa. 3. Navede najznačajnije klase procesa. 4. Ukaže na primjere iz prakse koji se modeliraju slučajnim procesima. 5. Rješava zadatke srednje težine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ1x1
1P
SINIŠA STAMATOVIĆ3x1
1P

Rezultati kolokvijuma

Evidencija

Termin drugog kolokvijuma

Termin vježbi

Ocjene

Nova objava - 20.12.2018 12:36