Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LAZAR OBRADOVIĆ3x1
13S
1x1
13S

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin polaganja kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum

Link za pristup predavanju

Link za pristup predavanju