Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Rezultati polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

25.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Rezultati polaganja u prvom dodatnom ispitnom roku i novi termin polaganja u drugom dodatnom ispitnom roku

11.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Novi termin polaganja ispita u dodatnom ispitnom roku

22.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Bodovno stanje

10.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Rezultati drugog kolokvijuma

23.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Odbrane projekata

23.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Popravni kolokvijumi

23.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Drugi kolokvijum

16.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Posljednja predavanja

03.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Rezultati kolokvijuma

14.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Projekti

14.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Kolokvijum

27.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Četvrto predavanje

10.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Peto predavanje

10.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Treće predavanje

15.10.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-FINANSIJSKA MATEMATIKA1

Prvo i drugo predavanje

04.10.2019