Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Precizno definiše lanac Markova. 2. Formuliše osnovne pojmove i navede osnovne klase lanaca Markova. 3. Objasni vezu između stacionarnosti i granične raspodjele. 4. Formalno i opisno objasni ergodičnost. 5. Rješava zadatke srednje težine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ1x1
2S
GORAN POPIVODA3x1
2S

Konsultacije

Drugi domaći zadatak

Prvi domaći zadatak