Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Primjenjuje glavne numeričke metode za rješavanje sistema linearnih jednačina (Gauss, LU faktorizacija, Cholesky, Jacobi); 2. Izračuna svojstvene / sopstvene vrijednosti date matrice po metodi stepena ili po QR algoritmu; 3. Realizuje numerički algoritam za rješavanje graničnog problema sa običnom diferencijalnom jednačinom drugog reda po metodi konačnih razlika i dokaže odgovarajuću teoremu; 4. Izloži numerički algoritam i dokaže konvergenciju u slučaju primjene Ritzove metode ili metode Galerkina za granični problem sa običnom diferencijalnom jednačinom; 5. Napiše program za računar za rješavanje Poissonove jednačine; 6. Opiše numerički postupak za rješavanje jednačine provođenja toplote po nepoznatoj u(x, t); 7. Izvrši aproksimaciju funkcije z(x, y) po metodi inverznih distanci; 8. Upotrebljava tehniku interpolacije kriging (D. Krige, geostatistika).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN MARKOVIĆ3x1
2S+1P
VELIMIR ĆOROVIĆ1x1
2S+1P

Rezultati redovnog završnog ispita - zadaci

Obavještenje

Rezultati popravnog završnog ispita - zadaci

Vježbe - pozivnica

Vježbe - pozivnica

Vježbe - pozivnica