Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni pojmove iz biologije kao što su DNK, protein, centralna dogma... 2. Upotrebi bioinformatičke alate sa Veb-a. 3. Razvije algoritme za analizu sekvenci bazirane na dinamičkom programiranju i objasni odgovarajuće heurističke algoritme (FASTA,BLAST). 4. Govori o bioinformatičkim problemima i algoritmima za njihovo rješavanje (Skriveni Markov model, Mapiranje DNK, Prognoza gena, Filogena stabla,...).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KOSTA PAVLOVIĆ1x1
1S
SRĐAN KADIĆ3x1
1S

Predlog tema za seminarski

Teme za seminarski

Spisak studenata koji su položili ispit - 08.07.2021 18:50

Konačan raspored po grupama i termini odbrane seminarskih radova

Seminarski radovi

Nadoknada časa od 4.12.2019