Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ŽARKO PAVIĆEVIĆ