Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
5B+2S
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
5B+3S