LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Eksperimentalno provjeri neke osnovne fizičke zakone iz opšte oblasti elektro-magnetizma. 2. Opaža fizičke pojave i zapisuje rezultate laboratorijskih mjerenja. 3. Pravilno koristi osnovne mjerne instrumente. 4. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 5. Procijeni tačnost i preciznost mjerenja. 6. Razvija saradničke vještine pri eksperimentalnom radu u laboratoriji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ3x1
4B+1S
VANJA VELJOVIĆ3x1
4B+1S