LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit biće u mogućnosti da: 1. Eksperimentalno provjeri neke osnovne fizičke zakone iz opšte oblasti elektro-magnetizma. 2. Opaža fizičke pojave i zapisuje rezultate laboratorijskih mjerenja. 3. Pravilno koristi osnovne mjerne instrumente. 4. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 5. Procijeni tačnost i preciznost mjerenja. 6. Razvija saradničke vještine pri eksperimentalnom radu u laboratoriji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA PIĆURIĆ3x1
4B+5S+1P
VANJA VELJOVIĆ3x1
4B+5S+1P

Nova objava - 04.10.2021 16:41

Nova objava - 26.12.2020 17:46

Nova objava - 18.10.2020 08:22

Nova objava - 04.10.2020 21:12

Nova objava - 29.09.2020 15:02

Poeni posle popravnog završnog ispita i predlog ocena

Poeni i predlog ocena.

Nova objava - 27.12.2019 10:40

Nova objava - 21.12.2019 22:02

Nova objava - 30.09.2019 12:59

Nova objava - 18.01.2019 19:40