Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći: 1. da reprodukuje osnovne kvantnomehaničke rezultate za spin 1/2 2. koristi tehniku vremenski nezavisne teorije perturbacija 3. razumije emisiju i apsorpciju zračenja 4. objasni izmjensku interakciju kod identičnih čestica 5. objasni raspored u periodnom sistemu elemenata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG MIRANOVIĆ3x1
1B+1S+2P
STEVAN ĐURĐEVIĆ1x1
1B+1S+2P