Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   27.03.2021
  Nova objava - 27.03.2021 12:28
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   26.03.2021
  Nova objava - 26.03.2021 12:35
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   11.05.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Teorija rasijanja
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   20.04.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Vremenski zavisna teorija perturbacija
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   11.04.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Stacionarna teorija perturbacija degenerisanog nivoa
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   03.04.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Stacionarna teorija perturbacija
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   25.03.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Identične čestice
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   21.03.2020
  On-line predavanje iz Kvantne Mehanike II - Slaganje momenata impulsa
Prirodno-matematički fakultet-FIZIKA-KVANTNA MEHANIKA II -   18.03.2020
  On-line konsultacije iz Kvantne mehanike II