Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije osnovne poruke složenijih popularno-stručnih tekstova iz oblasti fizike čvrstih stanja na engleskom jeziku, - vlada osnovnim vokabularom iz oblasti fizike čvrstih stanja na engleskom jeziku, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - napiše sažetak i mišljenje o popularno-stručnom tekstu ili slušnom zapisu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija