Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije osnovne poruke složenijih popularno-stručnih tekstova iz oblasti fizike čvrstih stanja na engleskom jeziku, - vlada osnovnim vokabularom iz oblasti fizike čvrstih stanja na engleskom jeziku, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - napiše sažetak i mišljenje o popularno-stručnom tekstu ili slušnom zapisu na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA KUSTUDIĆ

Ocjene

Rezultati i termin popravnog roka

Promjena satnice

Probni test I ostali materijali

Predavanje (Zoom)

Predavanje (zoom)