Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

U okviru ovog ispita studenti hospituju u osnovnim i srednjim školama. Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. se upozna sa nastavnom praksom u osnovnim i srednjim školama 2. uočava razlike u pristupu nastavi na različitim nivoima obrazovanja (osnovna i srednja škola) 3. stečeno iskustvo tokom hospitovanja koristi u pripremi predavanja u okviru predmeta Metodika nastave Fizike I i II Students spend some time in elementary and secondary school. They visit a lessons of physics and get expirience in teaching process.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija