ŠKOLSKA LABORATORIJA I PRAKSA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUČELJIĆ