VIŠI KURS ČVRSTOG STANJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORKO VUJIČIĆ
KRSTO IVANOVIĆ