EKOLOGIJA BILJAKA I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove ekologije i razumije njihovu povezanost 2. Opiše biotičke i abiotičke ekološke faktore i objasni njihovu povezanost 3. Objasni promjenjljivost ekoloških faktora 4. Razumije uticaj ekoloških faktora na biljke i biljne zajednice 5. Analizira adaptacije biljaka i biljnih zajednica na uslove životne sredine

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ2x1
11S
DANKA CAKOVIĆ2x1
11S
2x1
11S