ZOOLOGIJA NIŽIH BESKIČMENJAKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA JOVANOVIĆ2x3
38B+27P
ALEKSANDRA MRDAK2x3
38B+27P
VLADIMIR PEŠIĆ2x1
38B+27P

Rezultati popravnog zavrsnog ispita i predlog ocjena

Uvid u radove

Rezultati zavrsnog ispita

Raspored polaganja Testa

Rezultati popravnog kolokvijuma i materijal sa posljednje vježbe

Termin popravnog kolokvijuma

ECTS Katalog