SISTEMATIKA GLJIVA I LIŠAJEVA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ1x4
50B+26P
MIJAT BOŽOVIĆ1x4
50B+25S
JELENA RAKOČEVIĆ2x1
50B+26P