ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: - Definiše opšte odlike tipa (Phylum-a) hordata (Chordata) - Definiše i koristi osnovne anatomske pojmove u duhu latinske nomenklature - Objasni embrionalno porijeklo organskih sistema kičmenjaka - Opiše uporednu građu organskih sistema klasa kičmenjaka - Samostalno izvodi preparaciju osteoloških preparata i disekcije - Upotrebljava elementarna znanja iz anatomije kičmenjaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MANOVIĆ2x1
10B+2S+47P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
10B+2S+47P
2x1
10B+2S+47P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
10B+2S+47P

Popravni zavrsnog usmeni dio

Rezultati popravnog prakticnog

Popravni rok prakticnog dijela ispita

Popravni prakticnog dijela zavrsnog ispita

Rezultati

Kolokvijum za studente koji su ucestvovali u popisu