ANATOMIJA I MORFOLOGIJA HORDATA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije biljaka Razlikuje osnovne grupe biljaka obuhvaćenih predmetom: mahovine, prečice, rastaviće, paprati, golosjemenjače. Prepoznaje najtipičnije predstavnike obrađivanih grupa. Ukratko opiše osnovne grupe obrađivanih biljaka. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike obrađenih grupa biljaka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
17B+6S+38P
DRAGANA MILOŠEVIĆ3x1
17B+6S+38P
2x2
17B+6S+38P

Prijava za prakticni dio zavrsnog ispita - redovni rok

Ispitna pitanja

Rezultati popravnih kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma II

Kolokvijum II