Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+0+3
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR PEŠIĆ