Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA STEŠEVIĆ2x1
6B+2S+5P
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x1
6B+2S+5P
DANKA CAKOVIĆ2x1
6B+2S+5P