Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ
OLIVERA DELEVIĆ2x2
15B+6S+10P
DANIJELA STEŠEVIĆ2x2
15B+6S+10P
DANKA CAKOVIĆ2x1
15B+6S+10P