Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA STEŠEVIĆ2x2
8B+15S+7P
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x2
8B+15S+7P
DANKA CAKOVIĆ2x1
8B+15S+7P