Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou B2.2, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti biologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.2, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.2, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou B2.2.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
16B+9S+6P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
16B+9S+6P

Rezultati

Završni ispit, termin

Vježbe online, 30.12.

Nova objava - 15.12.2020 20:48

Vježbe online 09.12.

Vježbe online 02.12.