Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou B2.2, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti biologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.2, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.2, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou B2.2.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
27B+10S+7P
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
27B+10S+7P

Septembarski ispitni rok

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Kolokvijum

Obavještenje