HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će moći da: 1. Koristi pojmove iz histologije i embriologije u duhu latinske nomenklature; 2. Prepozna različite organe na histološkim preparatima; 3. Razumije histološku organizaciju organskih sistema u cilju njihove funkcije; 4. Prepozna osnovne faze embrionalnog razvoja; 5. Upotreblja elementarna znanja iz histologije i embriologije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA MANOVIĆ2x3
38B+18P
DRAGANA MILOŠEVIĆ2x1
38B+18P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x3
38B+18P

Rezultati popravnih kolokvijuma

Termin popravnih kolokvijuma

Ispitna pitanja

Rezultati kolokvijuma II

Kolokvijum II

Rezultati kolokvijuma I