HISTOLOGIJA SA EMBRIOLOGIJOM


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x4
49B+11P
EMILIJA NENEZIĆ2x1
49B+11P
2x4
49B+11P

Nova objava - 22.09.2020 12:04

Nova objava - 11.09.2020 20:32

Nova objava - 28.08.2020 11:47

Nova objava - 22.07.2020 18:28

Nova objava - 22.07.2020 17:57

Nova objava - 22.07.2020 17:19