Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA VUJOVIĆ
NEVZETA TRUBLJANIN