Semestar: 4
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

,Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou B2.3, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti biologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou B2.3, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou B2.3, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou B2.3.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
27B+4S+11P
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ2x1
27B+4S+11P

Septembarski ispitni rok

Popravni kolokvijum

Kolokvijum

Engleski jezik - vježbe

Engleski jezik - vježbe

Engleski jezik - vježbe