Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi terminologiju iz jezika struke na nivou C1.1, - razumije poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti biologije, kao i opštih tekstova, na engleskom jeziku, na nivou C1.1, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na nivou C1.1, - da integrišući osnovne jezičke i gramatičke strukture izrazi i obrazloži svoje ideje kroz različite govorne vještine, na nivou C1.1.“

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
11B+6S+4P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
11B+6S+4P