OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA MUGOŠA2x4
48B+50P
MILICA KOSOVIĆ-PERUTOVIĆ2x1
49B+50P
2x4
49B+50P

Termin predavanja za ponedeljak 05.10.2020

Uvodno predavanje 28.09.2020