MATEMATIKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Uređuje i radi osnovnu analizu skupa podataka (aritmetička sredina, standardna devijacija, crtanje histograma...) 2. Prepoznaje podatke raspodjeljene po binomnoj, Poissonovoj i Gaussovoj raspodjeli 3. Računa vjerovatnoće određenih događaja 4. Primjenjuje metode za procjenu osnovnih statističkih veličina 5. Interpretira rezultate dobijene analizom podataka 6. Crta grafike osnovnih funkcija

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO MITROVIĆ2x1
49B+1P
1x1
49B+1P