Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Termini polaganja u dodatnom ispitnom roku

31.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

rezultati popravnog zavrsnog ispita

14.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Rezultati zavrčnog ispita

27.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Rezultati popravnog kolokvijuma

26.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Termin popravog kolokvijuma

21.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Rezultati drugog kolokvijuma

19.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Termin II kolokvijuma

13.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

rezultati II testa

04.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Rezultati kolokvijuma

07.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Kolokvijum

03.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

maetrijali - binomna, Poissonova, Gaussova raspodjela

27.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Termin testa

16.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Prezentacije sa prva tri časa

27.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Nova objava - 28.08.2018 12:43

28.08.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

konacni rezultati - 14.06.2018 17:25

14.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

rezultati popravnog kolokvijuma - 11.06.2018 10:09

11.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

termin popravnog zavrsnog je pomjeren za dan ranije! - 11.06.2018 10:12

11.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

stanje pred popravne kolokvijume i zavrsni ispit - 29.05.2018 10:08

29.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

rezultati II kolokvijuma i obavjestenje za popravni kolokvijum - 28.05.2018 16:21

28.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Nova objava - 24.05.2018 22:51

24.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Nova objava - 15.05.2018 09:04

15.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Rezultati I kolokvijuma

16.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

KOLOKVIJUM - 10.04.2018 10:39

10.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Nova objava - 05.04.2018 21:12

05.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA

Nova objava - 22.03.2018 15:35

22.03.2018