Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA DELEVIĆ2x3
27B+5S+11P
BORISLAV IVANOVIĆ2x3
27B+5S+11P
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ3x1
27B+5S+11P