Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: •Objasni kako se prenose nasledne osobine sa jedne na drugu generaciju•Proračuna vjerovatnoću nekog događaja•Predvidi kako će se neka osobina prenositi na potomstvo•Definiše značaj pojedinih faktora koji dejstvuju iz spoljašnje sredine na genetski sastav populacije•Kreira genetske mape•Opiše kako geni kontrolišu razviće i diferencijaciju•Primjeni pravila o nasleđivanju u praksi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ2x3
25B+10S+13P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x3
25B+10S+13P
DANKO OBRADOVIĆ4x1
25B+10S+13P

Nova objava - 29.06.2022 10:26

Bodovi - 28.06.2022 02:30

Ispravka - 15.06.2022 00:07

Bodovi - 13.06.2022 15:06

Nova objava - 15.04.2022 20:39

Bodovi - 15.04.2022 20:17