GENETIKA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: •Objasni kako se prenose nasledne osobine sa jedne na drugu generaciju•Proračuna vjerovatnoću nekog događaja•Predvidi kako će se neka osobina prenositi na potomstvo•Definiše značaj pojedinih faktora koji dejstvuju iz spoljašnje sredine na genetski sastav populacije•Kreira genetske mape•Opiše kako geni kontrolišu razviće i diferencijaciju•Primjeni pravila o nasleđivanju u praksi

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKO OBRADOVIĆ