Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: -Razumije usvajanje i transport vode i mineralnih materija na nivou organizma kroz povezanost zemljište-biljka-atmosfera, kao i njihov metabolizam -Opiše i poveže fiziološk- biohemijske procese koji se odvijaju u biljkama (fotosinteza, disanje) -Objasni fiziologiju rastenja i razvića -Analizira faktore spoljašnje sredine i njihov uticaj na odvijanje fizioloških procesa -Koristi eksperimentalne metode za određivanje pojedinih fizioloških parametara -Primijeni stečeno znanje ne samo u daljem obrazovanju već i u institutima koji se bave proučavanjem biljaka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x2
9B+7S+21P
DRAGANA PETROVIĆ2x2
9B+7S+21P
SLAĐANA KRIVOKAPIĆ4x1
9B+7S+21P

POPRAVNI ZAVRSNI DIO ISPITA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

ZAVRSNI ISPIT

Nova objava - 27.12.2022 20:34

II kolokvijum

FIZIOLOGIJA 17, 18

FIZIOLOGIJA 14, 15, 16

FIZIOLOGIJA 11, 12, 13

FIZIOLOGIJA 9, 10

FIZIOLOGIJA 8

FIZIOLOGIJA BILJAKA 6, 7