Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE

14.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 10.02.2021 00:05 Rezultati praktičnog ispita

10.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_POPRAV ZAVRSNI ISPIT

10.02.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

28.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 27.01.2021 13:24 Popravni praktični - termin polaganja

27.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT_izmjena termina

27.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_ZAVRSNI ISPIT

26.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA PRIJE ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

10.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

PRIJAVA ZA ZAVRSNI ISPIT

09.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA

09.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.01.2021 23:29 Rezultati praktičnog ispita

08.01.2021


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 26.12.2020 15:25 Praktični ispit

26.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

RASPORED STUDENATA_ II KOLOKVIJUM

23.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

II KOLOKVIJUM

16.12.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

ON-LINE NASTAVA 18. 11. 2020.

17.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 16.11.2020 12:16

16.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

REZULTATI PRVOG KOLOVIJUMA

15.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

10.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

I KOLOKVIJUM

08.11.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 09.10.2020 16:34 Raspored -vježbe

09.10.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2020/21

26.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA_DRUGI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

19.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA_PRVI TERMIN SEPTEMBARSKOG ROKA

07.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

SEPTEMBARSKI ROK

26.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_FINALNA TABELA

08.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDOG OCJENE NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

03.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

POPRAVNI ZAVRSNI ISPIT

27.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 25.01.2020 15:07 Rezultati popravnog praktičnog

25.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON PREGLEDA RADOVA ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

24.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE NAKON ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

23.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 22.01.2020 12:15 Popravni praktični- termin polaganja

22.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 17.01.2020 14:14 Popravni praktični- termin polaganja

17.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT

13.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.01.2020 19:22 Rezultati praktičnog ispita

08.01.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

ZAVRSNI ISPIT

30.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

DRUGI KOLOKVIJUM - REZULTATI

29.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 27.12.2019 15:27 Praktični ispit -termin polaganja

27.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 23.12.2019 21:19 Praktčni ispit

23.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

DRUGI KOLOKVIJUM . raspored studenata po grupama

17.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

DRUGI KOLOKVIJUM

16.12.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

15.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

PRVI KOLOKVIJUM_RASPORED PO GRUPAMA

05.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

PRVI KOLOKVIJUM

03.11.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 08.10.2019 19:54

08.10.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

Nova objava - 30.09.2019 11:51 Raspored studenata za vježbe (Fiziologija biljaka i Ekologija biljaka I)

30.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

POCETAK NASTAVE U STUDIJSKOJ 2019/20

23.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENE_DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

18.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA-SEPTEMBARSKI ROK-PRVI TERMIN

04.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

27.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-FIZIOLOGIJA BILJAKA

EVIDENCIJA POENA I PREDLOG OCJENA NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG DIJELA ISPITA

06.02.2019


1 | 2