Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student mora da usvoji sljedeće vještine i znanja: 1. Koristi vokabular odgovarajuće terminologije koji mu omogućuje efikasnu razmjenu informacije vezanu za anatomiju i fiziologiju životinja. 2. Razumije osnovne principe fukcionisanja sistema tkiva i organa predstavnika životinjskog carstva na različitim stupnjevima evolucijskog razvoja. 3. Prepozna i objasni principe homeostaze u procesima kontrole sistema tkiva i organa u tijelu predstavnika životinjskog carstva na različitim stupnjevima evolutivnog razvoja. 4. Razumije osnovne principe i pravce strukturnog i fukcionalnog usložnjavanja, i diferencijacije tkiva i organa u kontekstu evolutivnog razvoja. 5. Razumje fiziološke mehanizme koje omogućavaju životinjama da tolerišu raznovrsne stresore iz životne sredine.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ PEROVIĆ2x1
7B+11S+34P
2x2
7B+11S+34P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x2
7B+11S+34P

Nova objava - 01.03.2022 12:38

Nova objava - 13.08.2022 15:20

Nova objava - 29.12.2019 20:25

Nova objava - 17.09.2019 14:13

Nova objava - 22.04.2019 14:01

Nova objava - 07.05.2018 00:18