Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije najvažnije pojmove biogeografije i faktore koji utiču na distribuciju biljaka, životinja, životnih zajednica. 2. Objasni osnovne principe horizontalne i vertikalne distribucije vrsta, 3. Analizira geološku istoriju i istoriju života na Zemlji, 4. Prepozna i opiše fitogeografske i zoogeografske oblasti na Zemlji, 5. Koristi odgovarajuće metode u biogeografskim istraživanjima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANKA CAKOVIĆ3x1
11B+2P
MARINA ŠOŠKIĆ2x1
11B+2P
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
11B+2P