Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORISLAV IVANOVIĆ2x1
7B
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
7B
ANĐELKA ŠĆEPANOVIĆ3x1
7B