Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ1x1
9B
MILICA STANIŠIĆ1x1
9B
JELENA RAKOČEVIĆ3x1
9B