BIOINDIKATORI I MONITORING SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA KRIVOKAPIĆ3x1
11B
2x1
11B
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
11B