BIOHEMIJA LJEKOVITIH BIILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ1x1
13B
MIJAT BOŽOVIĆ2x1
13B
1x1
13B