BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ
OLIVERA DELEVIĆ1x1
9B+3P
MIJAT BOŽOVIĆ2x1
9B+3P
1x1
9B+3P