BIOHEMIJA LJEKOVITIH BILJAKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student će moći da: 1) objasni biološki značaj sekundarnih metabolita biljke, 2) opiše strukturnu divergentnost, porijeklo i farmakološko djelovanje najznačajnijih klasa sekundarnih biomolekula biljaka, 3) izvrši identifikaciju prirodne ljekovite sirovine i opiše značaj tradicionalne upotrebe ljekovitih biljaka, 4) primijeni savremene eksperimentalne metode za pripremu biljnih ekstrakata i njihovu hemijsku karakterizaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT BOŽOVIĆ2x1
11B+6P
1x1
11B+5P
OLIVERA DELEVIĆ1x1
11B+5P