INTERAKTIVNI DIZAJN I VIZUELIZACIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ3x1
16B+14S