Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR JOVANČEVIĆ1x1
15B+11S+3P
SRĐAN KADIĆ2x1
15B+11S+2P