VIZUELIZACIJA I RAČUNARSKA GRAFIKA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN KADIĆ2x1
15B+11S+2P
1x1
15B+11S+3P